Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 juni 2004
gepubliceerd op 14 oktober 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202720
pub.
14/10/2004
prom.
14/06/2004
ELI
eli/besluit/2004/06/14/2004202720/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2004 houdende aanpassing van de reglementering van het hoger kunstonderwijs met het oog op integratie in de Europese ruimte;

Gelet op het decreet van 19 november 2003 houdende oprichting van de School voor Circuskunsten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op de adviezen nr. 15 en nr. 16 van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs respectievelijk aangenomen op 19 januari 2004 en 18 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 mei 2004;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om over de lijst met de verplichte cursussen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten voor het volgend academiejaar te beschikken;

Gelet op het overleg met de representatieve studentenorganisaties gevoerd op 5 mei 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van vijf werkdagen;

Gelet op het advies 37.212/2 van de Raad van State gegeven op 18 mei 2004 bij toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 12 mei 2004 van het Comité van Sector IX en van het Comité voor provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten, Afdeling II, samen vergaderend;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 3.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 4.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 5.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus. » wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid. » 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 6.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 7.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 8.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus." wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid." 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 9.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden elk studiejaar georganiseerd.Op voorwaarde noch het totaal/jaar, noch de spreiding van de algemene vakken/kunstvakken te wijzigen, mogen zij evenwel anders gegroepeerd worden tijdens de cyclus. » wordt door het volgend lid vervangen : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over de drie studiejaren gespreid. » 3° In het derde lid wordt het cijfer "225" vervangen door het cijfer "1080" en het cijfer "315" door het cijfer "1620".

Art. 10.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het cijfer "1800" vervangen door het cijfer "900".

Art. 11.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over beide studiejaren gespreid." wordt geschrapt. 3° In het derde lid worden de woorden "900 à 1080" vervangen door de woorden "450 à 540".

Art. 12.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid : "De uren opgenomen in het minimaal lesrooster worden over beide studiejaren gespreid." wordt geschrapt. 3° In het derde lid worden de woorden "900 à 1080" vervangen door de woorden "450 à 540".

Art. 13.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie". In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 14.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 15.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 16.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 17.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 18.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 19.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "480".

Art. 20.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° In het eerste lid worden de woorden "De eerste twee studiejaren" vervangen door de woorden "Het eerste studiejaar".2° In het tweede lid worden de woorden "De eerste twee studiejaren" vervangen door de woorden "Het eerste studiejaar".

Art. 21.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "160".

Art. 22.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "160".

Art. 23.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "400" vervangen door het cijfer "200".

Art. 24.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "160".

Art. 25.Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "160".

Art. 26.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "320" vervangen door het cijfer "160".

Art. 27.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "400 vervangen door het cijfer "200".

Art. 28.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie".3° In het derde lid wordt het cijfer "600" vervangen door het cijfer "900".

Art. 29.Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het cijfer "600" vervangen door het cijfer "300".

Art. 30.Artikel 42 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° Het eerste lid wordt aangevuld met de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het laatste lid worden de woorden "810 lesuren" vervangen door de woorden "1080 lesuren voor de optie Circuskunsten en 810 lesuren voor de andere opties die gekozen worden door de inrichtende macht van de Hogere Kunstschool".

Art. 31.In artikel 43 van hetzelfde besluit wordt het cijfer "1620" vervangen door het cijfer "2430".

Art. 32.Artikel 44 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede lid worden de woorden "de twee studiejaren "vervangen door de woorden "de drie studiejaren".3° In het derde lid wordt het cijfer "540" vervangen door het cijfer "810".

Art. 33.Artikel 45 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° De tabel wordt door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° Het tweede lid wordt geschrapt.3° In het derde lid wordt het "cijfer" "540" vervangen door het cijfer "270".

Art. 34.Dit besluit heeft progressief uitwerking, per studiejaar, vanaf 15 september 2004, met uitzondering van artikel 30 dat in werking treedt op 15 september 2003.

Art. 35.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Mevr. F. DUPUIS

^