Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 10 oktober 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen voorziet

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033102
pub.
19/12/2000
prom.
10/10/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2000. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen voorziet


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993 en 16 juli 1993;

Gelet op de Overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 24;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.In de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de Overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen voorziet, wordt de passus "de heer H. STREICHER, adviseur van de Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door "de heer F. MOCKEL, adviseur van de Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden".

Art. 2.De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 14 juli 1999.

Eupen, 10 oktober 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. NIESSEN

^