Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 01 april 2021
gepubliceerd op 19 april 2021

Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 mei 2020 houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021031020
pub.
19/04/2021
prom.
01/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


1 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 mei 2020 houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 14, § 2, laatste lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, artikel 6;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 mei 2020 houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 mei 2020 houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "PELLIGRINO, Alessandro" worden vervangen door "PELLEGRINO, Alessandro";2° het artikel wordt aangevuld met het volgende: "DEUDON, Pierre-Louis; CARULLI, Riccardo.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

Voor het Verenigd College: De leden van het College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, E. VAN DEN BRANDT

^