Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 januari 2020
gepubliceerd op 06 februari 2020

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020191
pub.
06/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 29;

Gelet op de voorgedragen kandidaten door een representatieve organisatie van werkgevers;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan de heer ROSSIGNOL, Nicolas.

Art. 2.Mevrouw SEDDOUK, Sofia wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Beheerraad van de voornoemde Dienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van werkgevers.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor het Verenigd College : De voorzitter, R. VERVOORT

^