Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 september 2018
gepubliceerd op 04 oktober 2018

Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2018014004
pub.
04/10/2018
prom.
13/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/13/2018014004/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad - Iriscare


13 SEPTEMBER 2018. - Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 3,5 en 9, § 3, tweede lid;

Gelet op het personeelsplan 2018 opgemaakt door het Algemeen Beheerscomité op 14 juni 2018;

Gelet op het gunstige advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2018;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Comité Sector XV, gegeven op 31 juli 2018;

Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, vastgesteld als volgt, wordt goedgekeurd :

Tablel personeelsplan 2018 - Tableau plan de personnel 2018

Rang

Statutairen & mandaathou-ders Statutaires & mandataires

CDI-DD* COD/CBD

CR* VC*

CPE* SBO*

Total

PPOPS* VPBSB*

A5

1

0

0

0

1

100 %

A4+

1

0

0

0

1

100 %

A4

4

0

0

0

4

100 %

A3

16

0

0

0

16

100 %

A2

27

0

0

0

27

100 %

A1

19

21

0

1

41

47 %

B1

40

10

2

2

54

74 %

C1

75

10

13

3

101

74 %

D1

1

15

10

0

26

4 %

Total

184

56

25

6

271

68 %


* CDI/CDD = Contrat Durée In/Déterminée; COD/CBD = contract on/bepaalde duur * CR = Contractuels de Remplacement ; VC = vervanging contractuelen * CPE = Contrat Premier Emploi ; SBO = Startbaanovereenkomst * PPOPS = Projection en pourcentage de l'objectif en postes statutaires ; VPBSB = Verwachtingspercentage van de doelstelling in statutaire betrekkingen

Art. 2.Het personeelsplan van IRISCARE zal worden uitgevoerd met inachtneming van de opeenvolgende begrotingen goedgekeurd door de Verenigde Vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 september 2018.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL

^