Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 19 maart 2009
gepubliceerd op 02 december 2010

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031525
pub.
02/12/2010
prom.
19/03/2009
ELI
eli/besluit/2009/03/19/2010031525/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MAART 2009. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikel 87, § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van 13 april 1995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot de vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999, 18 januari 2001, 10 januari 2002, 18 juli 2002, 8 mei 2003 en 22 mei 2008;

Gelet op het besluit van 4 maart 1999 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 januari 2002 en 18 juli 2002;

Gelet op protocolakkoord n° 2008/19 van 12 december 2008 van het Sectorcomité XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Inspectrice van Financiën, gegeven op 16 januari 2009;

Gelet op het akkoord van het lid van het College belast met begroting, gegeven op 29 januari 2009;

Gelet op advies 46.051/2 van de Raad van State gegeven op 11 maart 2009 in toepassing van het artikel 84, § 1 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Lid van het College belast met Openbaar ambt,

Artikel 1.Het huidige besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 127 en 128 van deze. HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregeling

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt bijlage I gewijzigd door de besluiten van het College van 10 januari 2002 en 18 juli 2002 vervangen door bijlage I bijgevoegd bij het huidige besluit voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008.

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt bijlage I gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 januari 2002 en 18 juli 2002 vervangen door bijlage II toegevoegd aan het huidige besluit vanaf 1 januari 2009. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het besluit tot vaststelling van de weddeschalen

Art. 4.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd door de besluiten van het College van 10 januari 2002 en 18 juli 2002, worden de bedragen van de weddeschalen lineair vervangen door de bedragen hieronder verhoogd met 222 euro voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008.

Bedragen van toepassing van 1 januari 2008 tot 31 december 2008

Artikel 4

31.086,89 - 50.375,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 5

38.435,33 - 53.590,91 11 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 6

1e lid 32.694,24 - 45.783,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1) 2e lid 34.200,98 - 48.915,90 11 x 2 x 1.377,72 (Niv. 1)

Artikel 7

32.694,24 - 45.783,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,98 (Niv. 1)

Artikel 8

26.497,14 - 39.284,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 (Niv. 1)

Artikel 9

29.712,00 - 41.764,65 3 x 1 x 642,01 9 x 2 x 1.125,18 (Niv. 1)

Artikel 23

37.036,37 - 54.936,72 13 x 2 x 1.376,95 (Niv. 1)

Artikel 36

22.164,72 - 32.355,11 2 x 1 x 275,47 1 x 1 x 734,42 1 x 2 x 275,47 1 x 1 x 367,21 2 x 2 x 734,42 1 x 1 x 367,21 1 x 1 x 642,63 9 x 2 x 642,63 (Niv. 2)

Artikel 39

31.086,89 - 50.375,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)


Art. 5.In hetzelfde besluit worden de bedragen van de weddeschalen overgenomen in artikel 4 van het huidige besluit lineair vervangen door de bedragen hieronder verhoogd met 222 euro vanaf 1 januari 2009.

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2009

Artikel 4

31.308,89 - 50.597,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 5

38.657,33 - 53.812,91 11 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 6

1e lid 32.916,24 - 46.005,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1) 2e lid 34.422,98 - 49.137,90 11 x 2 x 1.377,72 (Niv. 1)

Artikel 7

32.916,24 - 46.005,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,98 (Niv. 1)

Artikel 8

26.719,14 - 39.506,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 (Niv. 1)

Artikel 9

29.934,00 - 41.986,65 3 x 1 x 642,01 9 x 2 x 1.125,18 (Niv. 1)

Artikel 23

37.258,37 - 55.158,72 13 x 2 x 1.376,95 (Niv. 1)

Artikel 36

22.386,72 - 32.577,11 2 x 1 x 275,47 1 x 1 x 734,42 1 x 2 x 275,47 1 x 1 x 367,21 2 x 2 x 734,42 1 x 1 x 367,21 1 x 1 x 642,63 9 x 2 x 642,63 (Niv. 2)

Artikel 39

31.308,89 - 50.597,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)


Art. 6.In de bijlage van hetzelfde besluit, worden de bedragen van de weddeschalen lineair vervangen door de bedragen hieronder verhoogd met 222 euro voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008.

Bedragen van toepassing van 1 januari 2008 tot 31 december 2008

37.036,37 - 54.936,72

32.694,24 - 45.783,18

26.497,14 - 39.284,90

29.712,00 - 41.764,65

22.164,72 - 32.355,11

14.637,07 - 24.643,56


Art. 7.In de bijlage I van hetzelfde besluit, worden de bedragen van de weddeschalen lineair vervangen door de bedragen van artikel 4 hieronder verhoogd met 222 euro vanaf 1 januari 2009.

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2009

37.258,37 - 55.158,72

32.916,24 - 46.005,18

26.719,14 - 39.506,90

29.934,00 - 41.986,65

22.386,72 - 32.577,11

14.859,07 - 24.865,56


Art. 8.Het lid van het College bevoegd voor Openbaar ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 maart 2009.

Door het College : B. CEREXHE, Voorzitter van het College, belast met Openbaar ambt.

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Bijlage bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 + Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor toevoeging aan het besluit 2008/1610 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie die het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wijzigt.

Door het College : B. CEREXHE, Voorzitter van het College, belast met Openbaar Ambt.

Bijlage II bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wijzigt.

Bijlage bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2+ Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor toevoeging aan het besluit 2008/1610 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie die het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wijzigt.

Door het College : B. CEREXHE, Voorzitter van het College, belast met Openbaar Ambt.

^