Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 23 juni 2021

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, worden beschermd als monument de twee kamers en suite op het gelijkvloers, de originele elementen van de wintertuin Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, 10 de afdeling, sectie L, perceel nr. 1524 0(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042286
pub.
23/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel sluiten, worden beschermd als monument de twee kamers en suite op het gelijkvloers, de originele elementen van de wintertuin (meer bepaald de volledige grottuin - bestaande uit wanden die het binnenste van een grot nabootsen; de met stalactieten versierde grot, met inbegrip van het hydraulische systeem dat water aanvoert naar een fontein en een wateropvangreservoir, en de houten plantenbak; de plantenpockets op de wanden -, de cementtegelvloer, de smeedijzeren trap, de geëtste ramen en deuren), evenals de kelder versierd met faience en tegels van het gebouw in de Washuisstraat nr. 38 in Brussel, vanwege hun artistieke, esthetische en technische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, 10de afdeling, sectie L, perceel nr. 1524 00 B 009.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^