Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 26 juli 2019

Aanwijzing bij mandaat van de Algemene Directrice Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 is Isabelle Grippa aangewezen om het mandaat uit te oefenen van Algemene Directrice bij het Brussels Agentschap vo(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041534
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Aanwijzing bij mandaat van de Algemene Directrice Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/09/2019 numac 2019042022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot aanstelling van de directeur-diensthoofd van de Directie Onafhankelijke Diensten van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-dienstchef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen. - ERRATUM sluiten is Isabelle Grippa aangewezen om het mandaat uit te oefenen van Algemene Directrice (rang A5) bij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven vanaf 1 september 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^