Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 28 augustus 2017

Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 wordt een subsidie van 150.000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013032
pub.
28/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030760 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Atheneum » op het grondgebied van de gemeente Elsene sluiten wordt een subsidie van 150.000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0451.516.390) voor het begrotingsjaar 2017, voor drie vaste opdrachten met betrekking tot subsidies en de lokale democratie.

^