Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017
gepubliceerd op 11 juli 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030460
pub.
11/07/2017
prom.
27/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tweede lezing sluiten tot oprichting van een Adviesraad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 5 en 6;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen;

Gelet op het regeerakkoord 2015-2019 waarin de werking van een adviesraad wordt bevestigd;

Overwegende dat het 4-jarig mandaat van de raadsleden aangesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen sluiten afgelopen is;

Overwegende dat moet overgegaan worden tot de vernieuwing van Raad, in toepassing van artikel 5, § 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tweede lezing sluiten tot oprichting van een Adviesraad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overwegende dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen gewaarborgd moet worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen is samengesteld uit de volgende 21 effectieve leden : § 1. 10 leden voorgedragen door de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : a) De heer Fréderic Simon b) De heer Frans De Keyser c) Mevr.Joëlle Evenepoel d) De heer David Piscicelli e) De heer Bruno Gerard f) De heer Youssef Ben Abdeljelil g) Mevr.Dominique Fervaille h) Mevr.Patricia Biard i) Mevr.Myriam Alfayate j) Mevr.Eva Sahin § 2. 1 lid voorgedragen door de Conseil des Femmes Francophones de Belgique : Mevr. Loijen Michèle § 3. 1 lid voorgedragen door de Nederlandstalige Vrouwenraad : Mevr.

Leen Scheerlinck § 4. 3 leden, afkomstig uit academische instellingen, voorgedragen door staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen : a) Mijnheer de Professor Rik Torfs b) Mijnheer de Professor Yvon Englert c) Mevrouw de Professor Caroline Pauwels § 5.6 leden, afkomstig uit relevante middenveldorganisaties, voorgedragen op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen : a) Mevr.Marcela de la Pe±a Valdivia b) Mevr.Virginie Tumelaire c) Mevr.Marie Vermeiren d) Mevr.Isabelle Lenarduzzi e) Mevr.Julie Wauters f) Mevr.Anne-Marie Peronne

Art. 2.Volgende plaatsvervangende leden worden aangeduid : § 1. 10 leden voorgedragen door de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : a) De heer Jan De Brabanter b) Mevr.Bouchra El Mkhoust c) De heer Pierre Van Schendel d) De heer Anton Van Assche e) Mevr.Kelly Timperman f) Mevr.Valérie Van Walleghem g) Mevr.Vroni Lemeire h) Mevr.Germaine Nzuanzu i) De heer Rudi De Coster j) De heer Stijn Pauli § 2.1 lid voorgedragen door le Conseil des Femmes Francophones de Belgique : Mevr. Monique Bargibant § 3. 1 lid voorgedragen door de Nederlandstalige Vrouwenraad : Mevr.

Herlindis Moestermans § 4. 3 leden afkomstig uit academische instellingen, voorgedragen door de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen : a) Mevr.de Professor Katlijn Malfliet b) Mevr.de Professor Valérie Piette c) Mevr.Lisa Wouters § 5. 6 leden, afkomstig uit relevante middenvelorganisaties, voorgedragen door de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen : a) Mevr.Diane Devriendt b) Mevr.Ingeborg Van der Stighelen c) Mevr.Marie Vermeiren d) Mevr.Christine Cecile e) Mevr.Micheline Rondas f) Mevr.Nora Römer

Art. 3.De Minister bevoegd voor gelijke kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2017.

Voor de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R.VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken bevoegd voor het Gelijkekansenbeleid, P. SMET

^