Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2016
gepubliceerd op 31 oktober 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijziging van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031718
pub.
31/10/2016
prom.
22/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijziging van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 1996 tot regeling van de samen stelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten, gewijzd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 1998 en 3 oktober 2002, het artikel 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten aanwijziging de leden van de de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015, het artikel 1,,3, b);

Op voordracht van de Minister belast met Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Francis Eggermont, wordt aangewezen als effectief lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten, te vervanging van Mevr. Kaat Leus, ontslagnemend als effectief lid.

Art. 2.De heer Joris Geens, wordt aangewezen als plaatvervangende lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten, te vervanging van de heer Steven Lierman, ontslagnemend als plaatvervangende lid.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.de Minister belast met Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussels, 22 september 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister - Président van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbelast met Belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^