Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2004
gepubliceerd op 27 oktober 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031514
pub.
27/10/2004
prom.
14/10/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 1996, door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999, door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1999, door het besluit van 14 december 2000, alsmede door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, Besluit :

Artikel 1.Tot 31 december 2009 zijn de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren : - De heer Jacques Van Grimbergen, directeur-generaal; - De heer Albert Goffart, directeur; - Mevr. Marie-Jeanne Heyvaert, 1ste attaché; - De heer François Timmermans, attaché.

Art. 2.Het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 1996, door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999, door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1999, door het besluit van 14 december 2000, alsmede door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt opgeheven.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden Stedenbouw behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2004.

Brussel, 14 oktober 2004.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^