Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004007280 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot **** van sommige bepalingen van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een controle van de vastlegging van de uitgaven van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 22/10/2004 numac 2004203207 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004203206 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203278 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale ALE als distributienetbeheerder aangewezen wordt voor de grondgebieden van Luik-Centrum, Malmedy en Waismes type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203279 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale ALE als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203277 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale Gaselwest als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale AIESH als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale AIEG als distributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeente Ohey aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale IDEG als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale IEH als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203282 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale AIEG als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale PBE als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale Interest als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale Simogel als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale Intermosane als distributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203316 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vervanging van een lid van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203318 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale Simogel als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale Sedilec als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Incourt aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vervanging van een lid van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IDEG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de gemeenten Gesves en Les Bons Villers type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203323 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale Gaselwest als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203322 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALG als gasdistributienetbeheerder op het grondgebied van de stad Verviers aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203321 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IGH als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de gemeenten Brunehaut, Celles , Frasnes-lez-Anvaing en Opzullik type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale Sedilec als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203327 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203326 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IGH als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203325 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale Interlux als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203360 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203361 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor hulpverlening aan gedetineerden, bepaald door de besluiten van 23 september 2002 en 25 november 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2004 pub. 01/12/2004 numac 2004203536 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector
^