Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 18 juli 2023

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juni 2023, heeft de Orde van Vla b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 juni 2023 ter post aangetekende brie(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2023043692
pub.
18/07/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juni 2023, heeft de Orde van Vlaamse balies beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector sluiten « betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022) en van artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie sluiten « betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2022).b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 juni 2023, heeft het Instituut voor bedrijfsjuristen beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector sluiten.c. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2023, heeft de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van artikel 5, § 1, 33° (lees : 3° ), van dezelfde wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector sluiten.d. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2023, heeft de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van artikel 4, § 1, 2°, van dezelfde wet van 8 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie sluiten.e. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juni 2023, is beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van dezelfde wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector sluiten door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, Bart Van Coile en Vincent Delvaux.f. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 juni 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2023, is beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van dezelfde wet van 8 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie sluiten door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, Bart Van Coile en Vincent Delvaux. Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8014, 8021, 8023, 8024, 8027 en 8044 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, F. Meersschaut

^