Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 juni 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Henry Houghton heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het politiereglement(...)

bron
raad van state
numac
2011018221
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Henry Houghton heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het politiereglement (Lasne) van 26 april 2010 dat een verbod beoogt op "de toegang in de beide richtingen voor elke bestuurder, behalve voor de toegang tot het kerkhof en voor fietsers en ruiters, vanaf de openbare erfdienstbaarheid van overgang van weg nr. 22, "Sauvagemont-weg" genaamd, komende uit de rue du Village in de richting van het kerkhof".

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 200.318/XV-1529.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^