Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 08 april 2010

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd (...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (dagbedragen) 1. Krachten(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010201514
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (dagbedragen) 1. Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers : Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : a) met gezinslast .. . . . 48,30 EUR b) alleenstaande .. . . . 38,65 EUR 2. Krachtens het officieel bericht van 25 mei 2009 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009, Ed.2) - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie : Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van niet regelmatig werknemer (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : a) met gezinslast .. . . . 37,22 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 27,91 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers : Invaliditeit : a) met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 48,30 EUR - alleenstaande . . . . . 38,65 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 9 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers : 1. Ondergrond : a) gezinsbedrag .. . . . 16.319,88 EUR b) bedrag alleenstaande .. . . . 12.824,88 EUR 2. Bovengrond : a) gezinsbedrag .. . . . 13.969,20 EUR b) bedrag alleenstaande .. . . . 11.178,72 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers : Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 15.068,27 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 12.058,41 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 11.868,82 EUR II. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) : Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen : 1. basisbedrag .. . . . 7.143,91 EUR (samenwonende) 2. basisbedrag x 1,5 .. . . . 10.715,87 EUR (alleenstaande) C. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 9 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap : Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 5.809,22 EUR b) categorie B .. . . . 8.713,83 EUR c) categorie C .. . . . 11.618,44 EUR D. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het officieel bericht van 25 mei 2009 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009, Ed. 2) - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie : a) samenwonende .. . . . 5.806,30 EUR b) alleenstaande .. . . . 8.709,45 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 11.612,61 EUR

^