Etaamb.openjustice.be
Bericht van 03 december 2015
gepubliceerd op 15 december 2015

Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018391
pub.
15/12/2015
prom.
03/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


3 DECEMBER 2015. - Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de bedragen van de verschuldigde retributies, naar aanleiding van de publicatie van de index van oktober 2015 in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober, als volgt geïndexeerd: Deze bedragen worden volgens de index van de maand oktober aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk.

Voor het jaar 2016 worden de bedragen aangepast volgens de volgende formule : (de index van de maand oktober 2015 gedeeld door de index van de maand oktober 2014) vermenigvuldigd met het bedrag.

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werden de bedragen van de retributies aangepast en vastgesteld als volgt: In § 1, dient "zevenendertig euro" te worden vervangen door "zevenendertig euro en zevenenveertig cent".

In § 2, dient "tweeëntwintig euro" te worden vervangen door "tweeëntwintig euro en achtentwintig cent".

In § 3, dient "zestien euro" te worden vervangen door "zestien euro en twintig cent" Brussel, 3 december 2015.

De Minister van Landbouw, W. BORSUS

^