Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 17 januari 2013

Personeel. - Benoemingen. - Erratum In Belgisch Staatsblad van 29 november 2012, blz 76330, publicatie 2012/18439, dient er te worden gelezen : Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt Mevr. Karen Van Malderen, met ingang van 1 j Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt de heer Tim Leest, met ingang van 1 juni 2(...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2013018013
pub.
17/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoemingen. - Erratum In Belgisch Staatsblad van 29 november 2012, blz 76330, publicatie 2012/18439, dient er te worden gelezen : Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt Mevr. Karen Van Malderen, met ingang van 1 juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de heer Tim Leest, met ingang van 1 juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt Mevr. Wendy Wuyts, met ingang van 1 juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

^