Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2023

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. Vincent Lemoine, Esmael Haj Hadi, met ingang van 01.09.2022 Yasmina Ait El Hadj, met ingang van 01.09.2022 Jul(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023031002
pub.
22/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam.

Vincent Lemoine, met ingang van 01.09.2022 Esmael Haj Hadi, met ingang van 01.09.2022 Yasmina Ait El Hadj, met ingang van 01.09.2022 Julien Hosselet, met ingang van 01.09.2022 Mathieu Lemaire, met ingang van 01.09.2022 Hafsa Ternad, met ingang van 01.09.2022 Raouf Bendaoud, met ingang van 01.09.2022 Moussa Diallo, met ingang van 01.09.2022 Adrien Dillen, met ingang van 01.09.2022 Sylwia Minarczuk, met ingang van 01.09.2022 Thomas De Fortunato, met ingang van 01.09.2022 Gaelle Bantuelle, met ingang van 12.09.2022 Nicolas Van Nimmen, met ingang van 15.09.2022 Anabel Van Hove, met ingang van 15.09.2022 Nadine Biloa Atangana, met ingang van 15.09.2022 Lucie Courant-Bellefroid, met ingang van 15.09.2022 Xavier Nagant De Deuxchaisnes, met ingang van 15.09.2022 Lloyd Pamart, met ingang van 15.09.2022 Joanna Hurtado De Jesus, met ingang van 15.09.2022 Jacqueline Mbarushimana, met ingang van 15.09.2022 Julien Jehaes, met ingang van 15.09.2022 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^