Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 september 2021

Raad van Adel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt het mandaat van Mevr. Greta BOURGEOIS, weduwe van baron Louis-Paul SUETENS; Mevr. Thérèse de HEMPTINNE, echtgenote van de heer Marc BOONE; graaf Bernard d'UDEKEM d'ACOZ; De heer Paul JANSSENS wordt daarenboven voor dezelfde periode bevestigd als Nederlandstalige voorzi(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021033092
pub.
24/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Raad van Adel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging tot 30 juni 2021 van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021041856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de tuinbouwbedrijven en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) sluiten wordt het mandaat van Mevr.

Greta BOURGEOIS, weduwe van baron Louis-Paul SUETENS; Mevr. Thérèse de HEMPTINNE, echtgenote van de heer Marc BOONE; graaf Bernard d'UDEKEM d'ACOZ; de heren Gustave JANSSENS, Paul JANSSENS en Jean-Marie Van den EECKHOUT als Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor vier jaar verlengd.

De heer Paul JANSSENS wordt daarenboven voor dezelfde periode bevestigd als Nederlandstalige voorzitter.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging tot 30 juni 2021 van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021041856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de tuinbouwbedrijven en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) sluiten wordt het mandaat van jonkheer Damien BREULS de TIECKEN; de heer Christophe DEFOSSA; jonkheer Claude de MOREAU de GERBEHAYE en van barones Janine GHOBERT, echtgenote van baron Jacques DELRUELLE als Franstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar verlengd.

Barones Janine GHOBERT wordt daarenboven voor dezelfde periode bevestigd als Franstalige voorzitster.

^