Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033135 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021032012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur en het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt mevrouw Pauline ANCIAUX bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Nancy VAN HELLEPUTTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021 wordt mevrouw Ellen BREMS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033145 bron federale overheidsdienst justitie Federale Politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 wordt de heer François FARCY aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de Federale Politie voor het gerechtelijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033182 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt de heer Edward ZIARKO, rijksambtenaar bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag u De heer Edward ZIARKO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2021 's avonds, is aan dhr. Meul A. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaande Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van 7 s(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033222 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 september 2021, wordt mevrouw Laurence ANDRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging tot 30 juni 2021 van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021730 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 142-140, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021732 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DSOorderen-496, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Noordzeeterminal-727, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021733 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Wilmarsdonk-334, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021755 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 178 op de spoorlijn nr. 167, Y Autelbas - Athus Grens CFL , gelegen te Athus, ter hoogte van de kilometerpaal 214.275 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 11bis op de spoorlijn nr. 204, Y Boma - Rostijne , gelegen te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 6.802 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021759 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 69, Y Kortrijk-West - Poperinge, gelegen te Ieper , ter hoogte van de kilometerpaal 35.971 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Herentals, ter hoogte van de kilometerpaal 0.560 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 208, Y Ketenis-Zuid - Industriezone Geslecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 5.150 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021760 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Deinze, ter hoogte van de kilometerpaal 20.290 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021762 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Zarren-Werken, ter hoogte van de kilometerpaal 59.137 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Pittem, ter hoogte van de kilometerpaal 33.576 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Diksmuide , ter hoogte van de kilometerpaal 60.323 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021771 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 87 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Diksmuide , ter hoogte van de kilometerpaal 70.147 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021770 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 64.714 type ministerieel besluit prom. 17/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021919 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2019 tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021032688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Aarsele, ter hoogte van de kilometerpaal 22.839 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032666 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 juli 2021, wordt mevrouw Silvie VAN DEN BERGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en G Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032667 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt mevrouw Leen DUBOCCAGE, vast ambtenaar in de klasse SW1 bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032665 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 3 juni 2021, wordt mevrouw Griet MONKERHEY, vast ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 17/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033210 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/08/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021204412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de afwijking van de bepalingen betreffende de statische druk op de meter voor het water dat door het "INASEP" wordt verdeeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204442 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 31 mei 2021 wordt de beraadslaging van 26 april 2021 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2021 tot 2025, een heffing vaststelt op verblijfkosten in MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 31 mei 2021 wordt de beraadslaging van 26 april 2021 (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 10 september 2021, werd de heer Van Herck K., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021906 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de premies voor het succes van audiovisuele werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een bestuurster binnen de Raad van bestuur van de VZW SONUMA

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2021 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de hogere kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs door de COVID-19-crisis, wat betreft de examencommissie in het basisonderwijs, studenttutoring in het hoger onderwijs en inschrijvingen in het leerplichtonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement houdende invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de waarborg in het kader van een overeenkomst voor precaire bewoning type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van tewerkstelling en beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204413 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 augustus 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 augustus 2021, is beroep t b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 augustus 2021 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032934 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleid De volgende raadsheer werd op 12 mei 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen a(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204418 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs - Certificeerders (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21280 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0425.360.341 F.G.L.E. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21190 Solliciteren kan tot 08/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Communicatiemedewerkers (m/v/x). - Selectienummer: BFG21059 Er zijn 3 laure(...) Deze selectie werd afgesloten op 11 juni 2021. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204502 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 data- en informatiebeheer (niveau A2) voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21289 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders DBFM (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21210 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van alle l(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 19 augustus 2020, wordt de onderneming CAMERAS DE SURVEILLANCE ET SERV Bij besluit van 19 augustus 2020, wordt de onderneming CONCEPT SECURITY, met als ondernemingsnu(...)

erratum

type erratum prom. 16/06/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Erratum type erratum prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033078 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In tegenstelling tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2021, blz. 95791, nummer 2021/32690, is dhr. Fabri Ph., master in de rechten, parketjurist bij het federaal parket, benoemd als gerechtel

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 september 2021 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen met standplaats te ****, en als consulair ressort de provincies ****

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033142 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 8 september 2021, blz. 95458, nummer 2021/32692, dienen tussen de woorden 'Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2021 en 18 juli 2021' en `is de heer De Groock G., r

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 wordt aan de heer Boudewijn DEREYMAEKER eervol ontslag uit het ambt van griffier van de Raad van Adel verleend en wordt hij gemachtigd de eretitel van zijn functie Bij hetzelfde besluit wordt de heer Hans TIMBREMONT benoemd tot griffier van de Raad van Adel. D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt het mandaat van Mevr. Greta BOURGEOIS, weduwe van baron Louis-Paul SUETENS; Mevr. Thérèse de HEMPTINNE, echtgenote van de heer Marc BOONE; graaf Bernard d'UDEKEM d'ACOZ; De heer Paul JANSSENS wordt daarenboven voor dezelfde periode bevestigd als Nederlandstalige voorzi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, wordt de heer Lucas SINNAEVE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, wordt mevrouw Marie STASSE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Arne CARTON met ingang van 5 september 2021 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 16 september 2021 heeft de heer Arne CARTON de voorg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Frederick ONGENA met ingang van 5 september 2021 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 16 september 2021 heeft de heer Frederick ONGEN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, wordt mevrouw Manon UNDEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Hilde JONCKHEERE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Benny DE SUTTER met ingang van 5 september 2021 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 16 september 2021 heeft de heer Benny DE SUTTER type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033223 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2021, wordt de heer Gertjan DESMET benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, wordt mevrouw Ulrika VAN POUCKE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, wordt de heer Pieter-Jan VAN BOSSTRAETEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 2 Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke (...) De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032694 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021032908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033060 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandat De personen die zich ingevolge de vorige oproepen reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur n(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033062 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aangezien de oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsver - het mandaat van Franstalig, plaatsvervangend lid (arts) - drie mandaten van Nederlandstalig, p(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033061 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `voormalige mandatarissen' in de zin van art. 2, § 1, 2° tot 10° van de wet van 6 januari 2014 Opdrachten en bevoegdheden De Commissie heeft als taak: 1. op vraag van een openbaar mandatar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant : - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Antwerpen : 1 ? Brussel : 1 ? Brussel (N(...) - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied (...)

document

type document prom. 13/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021911 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 4de kwartaal 2021 voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers type document prom. 13/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021910 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 4de kwartaal 2021 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021033064 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen. Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 augustus 2021, heeft de heer Vandewalle T., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een term Rechtbank van eerste aanleg te Luik. De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 a(...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204452 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut der sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Attachés Logistiek (m/v/x). - Selectienummer: BNG21275 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 8 oktober 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204460 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters Speciale Technieken (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21028 Deze selectie werd afgesloten op 03/05/2021. Er zijn 2 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204484 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directie Assistenten (niveau B) voor Talent Brussels. - Selectienummer : AFB21035 Solliciteren kan tot 07/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204500 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Operationeel leidinggevenden (m/v/x). - Selectienummer: BNG21211 Er is 1 laureaat. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility et Safety Managers (niveau A2) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG21220 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204512 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers: BNG21337 - BNG21315 BNG21316 - BNG21317 - BNG21336 - BNG21331 - BNG21335 - BNG21318 - BNG2132(...) - BNG21337 - Griffiers (m/v/x). - BNG21315 - Analisten energiegegevens (m/v/x). - BNG21316 (...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204513 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Administratief ondersteuners/ dossierbeheerders (m/v/x). - Selectienummers: BNG21321 - BNG21322 - BNG(...) - BNG21321 - Administratief ondersteuners/dossierbeheerders (m/v/x). - BNG21322 - Technisch con(...) type document prom. -- pub. 24/09/2021 numac 2021204514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Administratieve ondersteuners/dossierbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG21328 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 8 oktober 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...)
^