Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Romina G. BRUYNEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021032578
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021021226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031803 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Romina G. BRUYNEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 augustus 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Romina G. BRUYNEEL, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst Personeel en Organisatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^