Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 januari 2020

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. SAVEYN Valérie E R, geboren op 10.04.1975, met ingang van 01.09.2019 M. ZIMMERMANN Uschi, geb(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019042999
pub.
27/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042442 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030722 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 23/09/2021 numac 2021032916 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042574 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. SAVEYN Valérie E R, geboren op 10.04.1975, met ingang van 01.09.2019 M. ZIMMERMANN Uschi, geboren op 28.04.1988, met ingang van 01.09.2019 M. COOSEMANS Philippe K O, geboren op 19.09.1963, met ingang van 15.09.2019 M. DALLEMAGNE Sandrine, geboren op 15.01.1985, met ingang van 15.09.2019 M. DE FEYTER Nele, geboren op 20.05.1989, met ingang van 15.09.2019 M. DE VUYST Bert C W, geboren op 25.10.1990, met ingang van 15.09.2019 M. GYSEN Laura M, geboren op 02.01.1991, met ingang van 15.09.2019 M. JANSSENS Yaiza L J, geboren op 13.02.1987, met ingang van 15.09.2019 M. MAES Céline A-M J G, geboren op 24.11.1984, met ingang van 15.09.2019 M. RENAERS Anne-Françoise V E, geboren op 05.09.1988, met ingang van 15.09.2019 M. VAN KERREBROECK Fabian B, geboren op 25.08.1982, met ingang van 15.09.2019 M. WILLEMS Marieke, geboren op 27.07.1994, met ingang van 15.09.2019 M. ISERENTANTE Nathalie, geboren op 28.03.1973, met ingang van 26.09.2019 M. VANLOOK Wim B, geboren op 19.07.1991, met ingang van 01.10.2019 M. VERBELEN Erika R I, geboren op 10.02.1992, met ingang van 01.10.2019

^