Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2018

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 wordt mevrouw De Ridder Anne Catherine tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018040292
pub.
11/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018200885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018011125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018010927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018011126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie 2015 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het "Office de la Naissance et de l'Enfance" (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui sluiten wordt mevrouw De Ridder Anne Catherine tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 februari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

^