Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 mei 2017

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2017 wordt de heer Callewaert, Simon, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017202699
pub.
24/05/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017030359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" sluiten wordt de heer Callewaert, Simon, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, in een betrekking van het Nederlandstalig taalkader, met ingang van 1 april 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^