Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juli 2017

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt Mevr. Fabienne ROLAND, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van d

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017030509
pub.
07/07/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de zitpenningen en de verplaatsingskosten voor de leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt Mevr. Fabienne ROLAND, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 20 juni 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt Mevr.

Fabienne ROLAND, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Centrale Rechtskundige Dienst. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^