Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 september 2015

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt de heer Dauphin, Frédéric, identificatienummer 44-00637-38, benoemd in de functie van directeur van de Directie personeel van de politiezone Schaarbeek/

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000473
pub.
08/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006 houdende barema's voor het niet-gesubsidieerd contractueel personeel van de Hogescholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de classificatie van het personeel type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015202468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ontslagprocedure type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" sluiten wordt de heer Dauphin, Frédéric, identificatienummer 44-00637-38, benoemd in de functie van directeur van de Directie personeel van de politiezone Schaarbeek/ Sint-Joost-ten-Node/Evere en bevorderd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2015.

^