Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2014

Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, wordt Mevr. Pascariello, Sandra, attaché, geboren te Leut op 5 juli 1973, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse i Het beroep tot nietgiverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009251
pub.
08/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten, wordt Mevr. Pascariello, Sandra, attaché, geboren te Leut op 5 juli 1973, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in het nederlandstalig taalkader, tot de graad van Attaché Monitoring-Elektronisch toezicht klasse A2, in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, met ingang van 1 december 2013.

Het beroep tot nietgiverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^