Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2012

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 wordt de heer VERREPT, Hans, geboren op 16 november 1961, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2012, met als titel adviseur in de klasse A3 op het Nederlandse t

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012205520
pub.
16/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012205523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het administratief personeel van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 11/10/2012 numac 2012012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart sluiten wordt de heer VERREPT, Hans, geboren op 16 november 1961, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2012, met als titel adviseur in de klasse A3 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

^