Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2012

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 Worden benoemd tot Commandeur van de Ord Niveau 1 de heer ALSTEEN Jean Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeensc(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029212
pub.
10/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010009719 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het stagereglement en het reglement van beroepsplichten vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten sluiten Worden benoemd tot Commandeur van de Orde van Leopold II : Niveau 1 de heer ALSTEEN Jean Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer BAUDRY Jean-Luc Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer CABARAUX Freddy Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer CRABBE Jean-Michel Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer DELCOMMUNE Jean-Marie Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer GOEDERT Claude Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LALOUT Claude Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LAMBIOTTE Marcel Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LECLERE Dominique Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Niveau 2+ Mevr. DEURWAERDER Chantal Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer FALLY Bernard Hoofdtekenaar op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009. de heer KUMPS Jean-Paul Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LECANE Alain Eerstaanwezend controleur van de werken op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. MATHIEU Josette Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer RENARD Camille Eerstaanwezend controleur van de werken op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. WILLEM Evelyne Hoofdtekenaar op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Worden bevorderd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Niveau 3 de heer ALDERWEIRELDT Willy Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Rangineming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010. de heer DABE Robert Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Rangineming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010. de heer DERVEAU Jacques Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Rangineming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Mevr. MONNEAU Marie-France Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Rangineming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Ridder van de Orde van Leopold II : Niveaus 2+ en 2 de heer ANTOINE Etienne Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. BARRIDEZ Françoise Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. BECK Jacqueline Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. BERCKMANS Linda Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer BERTOLDO Vittorino Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. BLIECK Dominique Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009. de heer BOTTE Bernard Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009. de heer CANTINIAUX Alain Eerstaanwezend assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. CARRERA GARRIDO Edith Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. CASTELEYN Marie-Pascale Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer CAUCHETEUR Olivier Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009. de heer CERVANTES NUNEZ Juan Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DEGIOVANNI Céline Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer DELFORGE Jean-Luc Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DERKENNE Karine Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer DUQUESNE Serge Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. FOLON Bénédicte Eerstaanwezend assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. GANDOLFI Maryse Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer GENOT Olivier Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. GEORGES Laurence Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer GIRARDIN Vincent Onderbureauchef op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. GODISIABOIS Nicole Onderbureauchef op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer GUISSET Philippe Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer HAGNOUL Philippe Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. JOUNIAUX Françoise Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. KERGER Catherine Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer KINET Eric Eerstaanwezend assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LOUWET Laurence Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer MOREAUX Pascal Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. PAULUS Nadine Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. PERNECHELE Paola Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. PIRON Sylviane Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. RAVEZ Nathalie Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. STEELS Véronique Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer VAN OVERSTRAETEN Geoffroy Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. VOTQUENNE Véronique Assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Niveau 3 Mevr. BALLEGEER Elsie Eerste Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. BUY Michelle Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer DELANGRE Alain Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009. de heer DELHAYE Roland Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DUFRANE Viviane Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer DUPONT Christian Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DUPRIEZ Christiane Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer ESMANNE Claude Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LAPORTE Urbain-Roger Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LAURENT Max Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010. de heer LEFEVRE Daniel Eerste adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. MERCIER Maryse Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. PATRIS Francine Eerstaanwezend adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. PIRONET Colette Eerste Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. QUERIAT Chantal Eerste Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. SUIKERS Jacqueline Eerste Adjunct op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Ze nemen rang in de Orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^