Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juli 2012

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, dat uitwer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MARNETH, Philippe, benoemd in de hoedanigheid van plaatsve(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022258
pub.
05/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2012, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer MARTENS, Dirk.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MARNETH, Philippe, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, bij genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer MARTENS, Dirk, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^