Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 09 december 2015

Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 233.077 van 30 november 2015 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 25 april 2014 waarbij de heer Van Iseghem, P., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van koophand

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205733
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^