Etaamb.openjustice.be
Arrest van 08 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017014324
pub.
05/01/2018
prom.
08/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2017. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2017, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale gewijzigd door het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016 wordt als volgt vervangen: " § 1. Binnen de afdeling beheer en dienstverlening van de hieronder vermelde centra worden cellen "onroerende voorheffing" opgericht die volgende territoriale bevoegdheid hebben: a) K.M.O. Centrum Bergen: voor alle belastingplichtigen waarvan het goed gelegen is in één van de gemeenten die ressorteren onder haar bevoegdheid; b) K.M.O. Centrum Charleroi: voor alle belastingplichtigen waarvan het goed gelegen is in één van de gemeenten die ressorteren onder haar bevoegdheid; c) K.M.O. Centrum Luik: voor alle belastingplichtigen waarvan het goed gelegen is in één van de gemeenten die ressorteren onder haar bevoegdheid; d) K.M.O. Centrum Namen: voor alle belastingplichtigen waarvan het goed gelegen is in één van de gemeenten die ressorteren onder haar bevoegdheid. § 2. De in § 1 bedoelde cellen worden belast met de rechten en verplichtingen inzake onroerende voorheffing voor het Waals Gewest en met de administratieve geschillen dienaangaande en zijn respectievelijk gevestigd te Bergen, Charleroi, Luik en Namen."

Art. 2.Artikel 2 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 8 december 2017.

H. D'HONDT

^