Etaamb.openjustice.be
Wetboek Van Vennootschappen
gepubliceerd op 09 december 2015

Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2016 worden de kosten voor bekendmaking van mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetbo De tarieven voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbl(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009795
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2016 worden de kosten voor bekendmaking van mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, te ontvangen door de Nationale Bank van België voor rekening van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, vastgesteld op tweeënzestig euro (€ 62,00), exclusief btw.

De tarieven voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zowel voor ondernemingen als voor verenigingen, worden in de toekomst aangepast op 1 maart ipv. op 1 januari. Deze nieuwe tarieven zullen in de loop van de maand februari bekendgemaakt worden.

Kosten van bekendmaking van aankondigingen Met ingang van 1 januari 2016 wordt de prijs van de in het Belgisch Staatsblad in te lassen aankondigingen op vier euro zeventig cent (€ 4,70), exclusief btw, per regel van maximaal 70 tekens vastgelegd.

^