Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 29 februari 2016

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroM Tijdens zijn vergadering van 24 februari 2016 heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij, in(...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003079
pub.
29/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroMillions" Tijdens zijn vergadering van 24 februari 2016 heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij, in overeenstemming met : 1° de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;2° het koninklijk besluit van 27 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions", inzonderheid artikel 3, 2°, en artikel 4, eerste lid; de volgende bijzondere uitvoeringsvoorwaarden vastgelegd :

Artikel 1.Deelnemingsverwervingen voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto" (Extra Lotto inbegrepen), "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroMillions", zijn mogelijk op iedere dag van de week, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, ook op zon- en feestdagen.

In afwijking op de bepalingen van het eerste lid zijn deelnemingsverwervingen voor deze openbare loterijen niet mogelijk : 1° tussen 0u.en 0.30u.; 2° voor Lotto, EuroMillions, Keno, Pick-3 en Extra Lotto, gedurende 30 minuten na de sluiting van de betreffende trekking. Wat betreft Joker+ kan onmiddellijk deelgenomen worden aan de volgende trekking zodra de inzetten van de vorige trekking afgesloten zijn.

Art. 2.Annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de online-centra is technisch enkel mogelijk onder de volgende cumulatieve voorwaarden : - op de terminal die de deelname heeft geregistreerd; - gedurende een periode van 30 minuten die onmiddellijk aansluit op de deelnemingsverwerving; - vóór de sluiting van de trekking waarvoor de deelneming geldt; - op dezelfde dag van de deelnemingsverwerving.

Art. 3.De bijzondere voorwaarden vastgelegd door het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 9 november 2006, en gepubliceerd onder de vorm van een « officieel bericht » in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2006, worden opgeheven.

Art. 4.Huidige bijzondere voorwaarden hebben uitwerking met ingang van 29 februari 2016.

Brussel, 24 februari 2016.

Het Directiecomité

^