Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 22 mei 2013

Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale B(...)

bron
nationale bank van belgie
numac
2013003167
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België, tijdens zijn vergadering van 7 mei 2013, zijn toestemming verleend voor de fusie door overneming op 1 januari 2014 van "KBC Consumer Finance, NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel" door "KBC Bank, NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel", zoals bepaald door de betrokken partijen in hun fusievoorstel (dat op 25 februari 2013 in ontwerpversie aan de Nationale Bank van België werd overgemaakt).

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 30 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra deze toestemming in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2013.

De Gouverneur, L. COENE

^