Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 31 augustus 2012

Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden aangewezen door de heren eerste voorzitte Probatiecommissie te Antwerpen Effectieve leden MATTHEESSENS Frans, advocaat WILLEMSE Herm(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009362
pub.
31/08/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden aangewezen door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep, werden de hiernavolgende leden bij ministerieel besluit van 27 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten benoemd voor een termijn van drie jaar die ingaat op 1 september 2012.

Probatiecommissie te Antwerpen Effectieve leden MATTHEESSENS Frans, advocaat WILLEMSE Herman, ambtenaar Plaatsvervangende leden PERSYN Emiel, advocaat BOON Eric, advocaat BARE Anne, ambtenaar CONVENTS Bart, ambtenaar DE BIE Eric, advocaat DE MEULDER Stefaan, ambtenaar Probatiecommissie te Brugge Effectieve leden D'HOOGHE Caroline, advocaat WILDEMEERSCH Oswald, ambtenaar Plaatsvervangende leden BEHEYT Jan, advocaat GILBERT Francine, advocaat BOLLAERT Sofie, advocaat DEMEYER Rik, advocaat VANDAMME Linda, ambtenaar VERHAEGHE Marc, ambtenaar PATTYN Dries, advocaat Probatiecommissie te Brussel Nederlandstalige kamer Effectieve leden GOORIS August, advocaat BOSSAERT Philippe, ambtenaar Plaatsvervangende leden VAN DAMME Ingrid, ambtenaar GUILLAUME Jean, ambtenaar WARSON Gert, advocaat SMET Wouter, advocaat VANLOUWE Marleen, advocaat KERKHOFS Saskia, advocaat VAN DEN NEST Herman, advocaat Probatiecommissie te Dendermonde Effectieve leden SEGERS Annouk, advocaat DE MAESSCHALCK Johan, ambtenaar Plaatsvervangende leden VERMEULEN Benjamin, advocaat HUYGHE Eric, ambtenaar VAN MALDEREN Freddy, ambtenaar GOVAERT Dominiek, advocaat COBBAERT Rudy, advocaat VAN WILDER Johan, advocaat TALLOEN Caroline, advocaat Probatiecommissie te Gent Effectieve leden VAN LOO Eric, advocaat ROMBAUT Jackie, ambtenaar Plaatsvervangende leden VERSTRINGHE Annick, advocaat VERBEEST Nadine, advocaat VAN PETEGHEM Natalie, advocaat DE BUSSCHERE Rik, ambtenaar BAUDONCK Ann, ambtenaar DE SMET Hilde, ambtenaar DE BECKER Ann, advocaat DE DECKER Francis, advocaat Probatiecommissie te Hasselt Effectieve leden BERBEN Patrick, advocaat JORIS Raymond, ambtenaar Plaatsvervangende leden SWENNEN Jan, advocaat GEURDEN Jean-Marie, ambtenaar BIELEN Christophe, advocaat STAS Natascha, advocaat RAYMAEKERS Aimé, ambtenaar WERCK Luc, ambtenaar Probatiecommissie te Ieper Effectieve leden VANRYCKEGHEM Luc, advocaat DE BAETS Filip, ambtenaar Plaatsvervangende leden HOUTMAN Johan, advocaat WULLUS Sabine, advocaat DE WITTE Stéphanie, advocaat SNICK Marc, advocaat CARBONNEZ Guy, ambtenaar VERFAILLIE Daniël, ambtenaar VANDAMME Marjan, advocaat Probatiecommissie te Kortrijk Effectieve leden KESTENS Christiane, advocaat DUTRIE José, ambtenaar Plaatsvervangende leden VAN EECKHOUT Alberic, advocaat LAMBERT Luc, advocaat BUSSCHAERT Frédéric, advocaat VERPLANCKE Gerard, ambtenaar ROOBROUCK Jean-Pierre, ambtenaar MUYLLE Jeroom, ambtenaar VANDEWEEGE Frans, ambtenaar Probatiecommissie te Leuven Effectieve leden JASPAERT Geert, advocaat VAN WANGHE Walter, ambtenaar Plaatsvervangende leden VAN CASTEREN Christina, advocaat BERGMANS Albert, advocaat PUTSEYS Ludwig, ambtenaar OP DE BEECK Tim, advocaat MICHEL Guy, advocaat SMETS Françoise, ambtenaar Probatiecommissie te Mechelen Effectieve leden LACOURT Renée, advocaat DE WEERDT Koen, ambtenaar Plaatsvervangende leden PAUWELS Danny, advocaat VLOEBERGHS Patrick, advocaat AERTS Walter, ambtenaar VAN DEN WOUWER Erna, ambtenaar GEUENS Ludo, ambtenaar Probatiecommissie te Oudenaarde Effectieve leden VYLS Hugo, advocaat DE BRUYCKER Luc, ambtenaar Plaatsvervangende leden DE LANGHE Christophe, advocaat PIESSEVAUX Baudouin, advocaat VANDEWALLE Véronique, advocaat DE SCHEERDER Marc, ambtenaar DE SCHRIJVER Inge, ambtenaar DIEPENDAELE Lieven, advocaat Probatiecommissie te Tongeren Effectieve leden ARITS Dirk, advocaat HUBRECHTS Marie, ambtenaar Plaatsvervangende leden MILLEN Jurgen, advocaat SCHEPERS Patsy, ambtenaar PETERS Joseph, ambtenaar SWENNEN Kristof, advocaat ULGEN Kismet, advocaat NEVEN Tom, advocaat MARCHOUH Fouad, advocaat Probatiecommissie te Turnhout Effectieve leden DEPROUW Jo, advocaat MEYS Agnes, ambtenaar Plaatsvervangende leden BEUTELS Jeannine, advocaat RAMON Annemie, advocaat ROBEYNS Tom, advocaat GEETS Jef, ambtenaar RAETS Bob, ambtenaar VAN GOMPEL Rudi, advocaat Probatiecommissie te Veurne Effectieve leden HEUGHEBAERT Kathy, advocaat DESCHRYVER Johan, ambtenaar Plaatsvervangende leden WULLUS Sabine, advocaat LEENKNECHT Els, advocaat GEVAERT Franka, advocaat DEKERVEL Marc, ambtenaar T'JONCK Danny, ambtenaar Probatiecommissie te Aarlen Effectieve leden DENIS Alain, advocaat DEMEUSE Michèle, ambtenaar Plaatsvervangende leden BLERET Claire, advocaat NOIRHOMME Claude, advocaat PETRILLI Vinciane, advocaat Probatiecommissie te Brussel Franstalige kamer Effectieve leden DAUVRIN Anne, advocaat GRIGNARD Pascale, ambtenaar Plaatsvervangende leden VAN DER SMISSEN Xavier, advocaat GINOT Nathalie, advocaat TOUSSAINT Catherine, advocaat SLIVKO Anne, ambtenaar SCHMETS Joëlle, ambtenaar CARPENT Laurence, advocaat GOEMAN Denis, advocaat SOMER David, ambtenaar JOTTARD Françoise, ambtenaar MOORTGAT Catherine, ambtenaar Probatiecommissie te Charleroi Effectieve leden HENROTIN Jean-Marie, advocaat PENNING Michel, ambtenaar Plaatsvervangende leden CUVELIER Philippe, advocaat DALLONS Jean-Pol, advocaat MASSET Christine, ambtenaar DE SURAY Philippe, ambtenaar LETTE Pierre, ambtenaar Probatiecommissie te Dinant Effectieve leden MARTINI Graziella, advocaat DEFOOZ Georges, ambtenaar Plaatsvervangende leden HARDY Catherine, advocaat WARNANT Jean-Claude, ambtenaar BARBE Jean-Pierre, ambtenaar CHAIDRON Roger, advocaat BALLEUX Luc, advocaat Probatiecommissie te Eupen Effectieve leden JALAJEL Leila, advocaat KUCHEN Hubert, ambtenaar Plaatsvervangende leden NOIRFALISE Véronique, advocaat BAUER René, ambtenaar ROSEWICK René, ambtenaar FRYNS Michael, ambtenaar KEUTGEN Andreas, advocaat Probatiecommissie te Hoei Effectieve leden RIFFON Jean-Claude, advocaat ROBERT Raymond, ambtenaar Plaatsvervangende leden DANLOY Géraldine, advocaat HUSSON Jean-Marc, advocaat VANSTECHELMAN Emilie, advocaat IVANOVIC Maritza, ambtenaar LEJEUNE Françoise, ambtenaar Probatiecommissie te Luik Effectieve leden CLOES José, advocaat HAMER Paul, ambtenaar Plaatsvervangende leden DENOEL Karin, ambtenaar KNOPS Jean-Pol, ambtenaar HARTERT Anne, ambtenaar PIERRE Julien, advocaat GREFFE Fabien, advocaat MASCART Serge, advocaat JACQUES Jean-Pierre, advocaat Probatiecommissie te Marche-en-Famenne Effectieve leden NEUVILLE Pierre, advocaat Plaatsvervangende leden CLARENNE Brigitte, advocaat HUART Frédéric, advocaat DESSAINT Jacqueline, ambtenaar GUIMIN Sylvie, advocaat Probatiecommissie te Bergen Effectieve leden PARISSE Céline, advocaat DEBAES Sophie, ambtenaar Plaatsvervangende leden LEBLANC Jean-Pol, ambtenaar DECRAUX Evelyne, advocaat GILLERON Virginie, ambtenaar FOURMARIER Carole, ambtenaar Probatiecommissie te Namen Effectieve leden HAUBURSIN Pierre, advocaat BILA Aurélie, ambtenaar Plaatsvervangende leden THEYS Bernard, advocaat NAVARRE Jean-Luc, advocaat LAMAL Vincent, advocaat PIETERS Marc, advocaat DAILLET Christian, advocaat GRAVY Olivier, advocaat TRUSSART Anne, ambtenaar LEMAIRE Lysiane, ambtenaar Probatiecommissie Neufchâteau Effectieve leden CAVELIER Christine, advocaat GOLINVAUX Jean-Yves, ambtenaar Plaatsvervangende leden URBAING Frédéric, advocaat HENNEAUX Daniel, advocaat LAMBRECHTS Marcel, ambtenaar SERET Murielle, advocaat DE DOBBELEER Jacques, advocaat Probatiecommissie te Nijvel Effectieve leden CONRARD Jacques, advocaat NUTTE-LETE Pascale, ambtenaar Plaatsvervangende leden DE VREESE Dominique, advocaat DENIS Jean-Luc, advocaat BAYET Thierry, advocaat VAN PETEGEM Geneviève, advocaat LEBEGUE Evelyne, advocaat LACROIX Pascal, ambtenaar TRICOT Maurice, ambtenaar DELCOURT Claude, ambtenaar Probatiecommissie te Doornik Effectieve leden DRAMAIX Gaston, advocaat HERNE-CARDON, ambtenaar Plaatsvervangende leden JACMIN Anne, advocaat GALLEMAERT Anouk, advocaat GAILLET Anne-Sophie, advocaat ALLARD Bernadette, advocaat VILAIN Franz, ambtenaar DEBAES Jean, ambtenaar Probatiecommissie te Verviers Effectieve leden NAMUR Bertrand, advocaat THIRION Paul, ambtenaar Plaatsvervangende leden WYNANTS Yves, advocaat LIGNOUL Christine, ambtenaar MAUTH Yvette, ambtenaar NORGA Serge, ambtenaar THOMAS Paul, advocaat MISEROTTI Gilles, advocaat

^