Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 24 februari 2011

Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, §§ 1 en 2, van de b(...)

bron
rekenhof
numac
2011018049
pub.
24/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REKENHOF


Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 21/02/2012 numac 2012000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 26/06/2004 pub. 15/02/2012 numac 2012200782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (verbeteringen aan de op 13 augustus 2010 gepubliceerde lijsten) Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, §§ 1 en 2, van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 21/02/2012 numac 2012000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 26/06/2004 pub. 15/02/2012 numac 2012200782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten :

De Batselier Norbert

Nationale Bank van België

Directeur

Bezoldigd


Instituut voor de nationale rekeningen

Bestuurder

Niet bezoldigd


Hoge Raad van Financiën

Lid

Niet bezoldigd


Hoge Raad van Financiën

Lid van de afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid"

Niet bezoldigd


Comité voor financiële stabiliteit

Lid

Niet bezoldigd


Commissie Effciëntie en Effectieve Overheid

Lid

Bezoldigd

31/08/09

Commissie voor de versnelling van besluitvormingsprocessen inzake inversteringsprojecten

Lid

Niet bezoldigd

1/12/09


Ros Beiaardcomité VZW

Bestuurslid

Niet bezoldigd


Ros Beiaardcomité VZW

Lid dagelijks bestuur

Niet bezoldigd


Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit Economische, Sociale en Politieke, Wetenschappen

Gastprofessor

Niet bezoldigd

De Koninck Claudette

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Adjunct-administrateur-generaal

Bezoldigd

Milquet Joëlle

Bruxelles (ville)

Conseillère communale

Rémunéré


Bruxelles (ville)

Echevine empêchée

Non rémunéré


Bruxelles international Tourisme & Congrès BITC

Administratrice

Non rémunéré


Gouvernement fédéral, Emploi et Egalité des Chances

Vice-Première Ministre

Rémunéré


Amis du Musée historique de la Région de Bruxelles (les)

Administratrice

Non rémunéré

25/02/09

Atomium ASBL

Administratrice

Non rémunéré

29/06/09

Cité Culture

Présidente du conseil d'administration

Non rémunéré

22/10/09

Maison de l'Emploi et de la Formation ASBL

Administratrice

Non rémunéré


CDH

Présidente

Non rémunéré


Centre d'études politiques, économiques et sociales CEPESS

Administratrice

Non rémunéré

16/11/09


Festival des Musiques de Bruxelles ASBL

Administratrice

Non rémunéré


Action solidaire ASBL

Vice-Présidente

Rémunéré

30/06/09

Action solidaire ASBL

Vice-Présidente

Non rémunéré

1/07/09


Tapis de Fleurs ASBL

Administratrice

Non rémunéré

27/03/09

Robben Frank

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Administrateur-generaal

Bezoldigd


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Coördinatiecomité

Lid Algemeen coördinatiecomité

Niet bezoldigd


College Openbare Instellingen Sociale Zekerheid

Secretaris

Niet bezoldigd


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Vast lid

Bezoldigd


Hoge raad voor de Statistiek

Lid

Niet bezoldigd


Egov VZW

Bestuurder

Niet bezoldigd


VZW Smals

Afgevaardigd bestuurder

Bezoldigd


Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de Katholieke Universiteit Leuven.

Praktijklector

Bezoldigd

20/09/09

Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de Katholieke Universiteit Leuven.

Wetenschappelijk medewerker

Onbezoldigd

21/09/09


Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Lid Redactieraad

Niet bezoldigd


Commissie Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de Gezondheidszorg

Lid commissie

Niet bezoldigd

30/06/09

Coöperatieve Vennootschap Passwerk

Lid adviescomité

Niet bezoldigd

1/01/09


e-Forum

Bestuurder

Niet bezoldigd


eHealth-platform

Administrateur-generaal

Niet bezoldigd


Europees Instituut voor Sociale Zekerheid

Lid

Niet bezoldigd


Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

Strategisch adviseur

Bezoldigd


Genootschap voor Sociale Zekerheid

Lid

Niet bezoldigd


Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen "Fernand Delory"

Bestuurder

Niet bezoldigd


Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Lid met raadgevende stem

Niet bezoldigd


Sectoraal Comité van het Rijksregister

Lid

Bezoldigd


Toezichtscommissie in het kader van het Gezondheidsinformatiesysteem

Werkend Lid

Bezoldigd

31/12/09

Vlaamse Toezichtscommissie voor het electronische bestuurlijk gegevensverkeer

Lid

Bezoldigd

17/12/09


Technische cel, opgericht bij artikel 155 van de wet van 29 april 1996.

Lid

Onbezoldigd

Turine Sarah

Parlement de la Communauté française

Députée

Rémunéré

30/06/09

8/12/09

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Députée

Rémunéré

23/06/09


Molenbeek-Saint-Jean (commune de)

Conseillère communale

Rémunéré


Agence locale pour l'Emploi

Administratrice

Non rémunéré


Ecolo

Membre du bureau politique

Non rémunéré

23/06/09


Ecolo

Co-présidente

Rémunéré

20/11/09


Ecolo Régionale de Bruxelles

Secrétaire régionale

Rémunéré

22/06/09

Maison bruxelloise de l'Ecologie

Administratrice

Non rémunéré

Van Quickenborne Vincent

Kortrijk (Stad)

Gemeenteraadslid

Bezoldigd


Federale regering, Ondernemen en Vereenvoudigen

Minister

Bezoldigd


Open VLD

Lid partijbestuur

Niet bezoldigd


Open VLD Kortrijk

Bestuurder

Niet bezoldigd

Wassenberg Toon

Antwerpen (Stad)

Gemeenteraadslid

Bezoldigd


Digipolis

Bestuurder

Bezoldigd

18/12/09


IGAO

Voorzitter van de raad van bestuur

Bezoldigd

31/03/09

IGAO

Voorzitter van het directiecomité

Bezoldigd

31/03/09

ISVAG

Bestuurder

Bezoldigd

15/12/09

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Kabinetsmedewerker

Bezoldigd

7/09/09

Europees Parlement

Geaccrediteerd Assistent

Bezoldigd

7/09/09


Intermixt VGRI

Bestuurder

Bezoldigd

31/03/09

SP.a Antwerpen, districtskern Berchem

Ondervoorzitter en Politiek Secretaris

Niet bezoldigd


Gemeentelijk Autonoom Havenbdrijf Antwerpen

Bestuurder

Bezoldigd


Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, § 3, van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 21/02/2012 numac 2012000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 26/06/2004 pub. 15/02/2012 numac 2012200782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten :

Doumont Hugues

Andenne (ville de)

Conseiller communal

Rémunéré


Bureau économique de la Province de Namur - Expansion économique

Administrateur

Rémunéré


Gouvernement wallon, Environnement, Aménagement du Territoire et Mobilité

Conseiller de Cabinet/Membre de Cellule stratégique

Rémunéré

24/07/09


Zone de police des Arches

Membre du conseil de police

Rémunéré


Ecole Pratique des Hautes Etudes commerciales EPHEC

Professeur

Rémunéré


Ecolo fédéral

Membre du bureau du conseil de fédération

Non rémunéré

1/07/09


Empreintes ASBL

Administrateur

Non rémunéré


Ecolo Namur

Secrétaire régional

Non rémunéré

1/10/09

Ecolo Namur

Trésorier provincial

Non rémunéré


Brussel, 9 februari 2011.

^