Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 01 augustus 2006

Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 17 juli 2006 de heer Michel Melchior gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof tot 17 augustus 2009.

bron
arbitragehof
numac
2006021104
pub.
01/08/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 17 juli 2006 de heer Michel Melchior gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof tot 17 augustus 2009.

^