Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 01 december 2006

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » Tijdens zijn vergadering 1° de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loter(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003543
pub.
01/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » Tijdens zijn vergadering van 9 november 2006 heeft het Directiecomite van de Nationale Loterij, in overeenstemming met : 1° de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet (I) van 24 december 2002;2° het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », inzonderheid artikel 3, 2°, en artikel 4, eerste lid, de volgende bijzondere uitvoeringsvoorwaarden vastgelegd : Artikel 1.Deelnemingsverwervingen voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », zijn mogelijk op iedere dag van de week tussen 6 en 19 uur, maar niet op zon- en feestdagen.

Echter, in afwijking op de bepalingen van het eerste lid zullen deelnemingsverwervingen voor de openbare loterijen : 1° « Lotto/Joker » en « Euro Millions » uitzonderlijk mogelijk zijn op zondag 24 en 31 december 2006, tussen 6 en 19 uur;2° « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », mogelijk zijn op vrijdagen (behalve wanneer het een feestdag betreft) tussen 6 en 20 uur, en dit vanaf 1 januari 2007.

Art. 2.Buiten de afsluitingsuren bedoeld in artikel 1 is geen enkele annulering mogelijk.

Onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid, is de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de online-centra technisch enkel mogelijk gedurende een periode van dertig minuten die onmiddellijk aansluit op het moment van de deelnemingsverwerving.

Art. 3.De bijzondere voorwaarden vastgelegd door het Directiecomité van de Nationale Loterij in haar vergadering van 22 november 2004, en gepubliceerd onder de vorm van een « officieel bericht » in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2004, worden opgeheven.

Art. 4.Huidige bijzondere voorwaarden hebben uitwerking met ingang van 24 december 2006.

Brussel, 9 november 2006.

Het Directiecomité.

^