Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 09 november 2006

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens(...) Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue de la Garenne, gekadastreerd Péruwel(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003507
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue de la Garenne, gekadastreerd Péruwelz, 2e afdeling, sectie A, zonder nummer, voor een oppervlakte van 12 a 98 ca volgens meting.

Palend of gepaald hebbende aan de Waalse gebied, aan de maatschappij Cobepi, aan Foucart, Maurice en aan Cornez, Anne, Colinet, Xavier en Colinet, Isabelle.

Prijs : 1.000 euro, buiten de kosten.

Gewestplan : bosgebied.

Eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Bergen, digue des Peupliers 71 (tel. 065-32 75 16; fax : 065-32 74 97).

Personen van contact : Jean-Marie Duym, administratief assistent;

Michel Ricour, commissaris.

Verwijzing : 57064/2/2121.

^