Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 09 november 2006

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue Blanche, gekadastreerd of vroeger ge(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003497
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue Blanche, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd Péruwelz, 2e afdeling, sectie B, nummer 339K, voor een oppervlakte van 6 a 58 ca volgens meting.

Palend of gepaald hebbende aan de genoemde straat, aan Lebailly, Gabriel en Lebailly, Guy en aan de maatschappij FID. Prijs : 33.000 euro, buiten de kosten.

Gewestplan : woongebied met landelijk karakter.

Eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Bergen, digue des Peupliers 71 (tel. 065-32 75 16; fax : 065-32 74 97).

Personen van contact : Jean-Marie Duym, administratief assistent;

Michel Ricour, commissaris.

Verwijzing : 57064/2/2040-2.

^