Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 30 november 2004

Nationale Loterij. - Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » Tijde 1° de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loter(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003450
pub.
30/11/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Nationale Loterij. - Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » Tijdens zijn vergadering van 22 november 2004, heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij, in overeenstemming met : 1° de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 4 mei 2002), inzonderheid artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002);2° het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », inzonderheid artikel 3, 2°, en artikel 4, eerste lid (Belgisch Staatsblad van 10 november 2004), de volgende bijzondere uitvoeringsvoorwaarden vastgelegd : Artikel 1.Deelnemingsverwervingen voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », zijn mogelijk op iedere dag van de week tussen 6 uur en 19 uur, maar niet op zon- en feestdagen.

Art. 2.Buiten de afsluitingsuren bedoeld in artikel 1 is geen enkele annulering mogelijk.

Onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid, is de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de on line-centra technisch enkel mogelijk gedurende een periode van 30 minuten die onmiddellijk aansluit op het moment van de deelnemingsverwerving.

Art. 3.Huidige voorwaarden hebben uitwerking met ingang van 10 november 2004.

Brussel, 22 november 2004.

Het Directiecomité.

^