Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 20 september 2002

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Beaumont Ter plaatse genaamd « Le Couvent », een grond voor een oppervlakte volgens het meten voor 16 a 54 c(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002003406
pub.
20/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Beaumont (vroeger Barbençon) Ter plaatse genaamd « Le Couvent », een grond voor een oppervlakte volgens het meten voor 16 a 54 ca, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk B nummer 95L voor een oppervlakte van 20 a 50 ca, palende of gepaald hebbende aan Dutron, Marthe, weduwe Thomas, Georges, aan Thomas, Marie-José, echtgenote Boudrez, Serge, en aan de NW40 Beaumont-Philippeville of vertegenwoordigers.

Gewestplan Charleroi : agrarishe gebied.

Prijs : 750 euro buiten de kosten.

De eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen diennen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te 6000 Charleroi, place Albert Ier 4, bte 12, 19e étage.

Tel. : 071-27 22 33 ou 071-27 22 39.

Verwijzing : 56005/106/JeB.

^