Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 22 juni 2002

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) « Route de la Basse-Sambre », een grond voor een oppervlakte van 1 a 60 ca, gekadastreerd of het ge(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002003298
pub.
22/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeger Montignies-sur-Sambre) « Route de la Basse-Sambre », een grond voor een oppervlakte van 1 a 60 ca, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk A, zonder nummer, palende of gepaald hebbende aan « la route de la Basse-Sambre, aan Bangels, Edgard, echtgenoot Vermeiren, Yvette, aan Huwart-Parmentier, Jules, aan Hulot-Parmentier, Jacques, aan Gortebeke, Marie-Anne, aan Theys, Gabriel, weduwnaar van Gueudre, Jocelyne, aan Theys, Christine, echtgenoote Joniaux, Jean, aan Theys, Frédéric, aan Habraken-Goffinet, Serge, aan Guillaume, Eddy, aan Spagnuolo, Isabelle, en aan de vennootschap « Bejacom » of vertegenwoordigers.

Gewestplan van Charleroi : woongebied maar deel in bouwvrije strook zonder toegang aan de N90.

Prijs : 600 euro buiten de kosten.

De eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te 6000 Charleroi, place Albert Ier 4, bte 12, 19e verdieping, tel. 071-27 22 40.

^