Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 maart 2001

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Samenstelling. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 wordt Mevr. Annemie Ramon benoemd tot plaatsvervangend(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009175
pub.
07/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Samenstelling. - Wijziging (Belgisch Staatsblad van 1 september 2000).

Probatiecommissie te Turnhout Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 wordt Mevr. Annemie Ramon benoemd tot plaatsvervangend lid-advokaat en wordt de heer H. Criekemans benoemd tot plaatsvervangend lid-ambtenaar van de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

^