Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 september 2017
gepubliceerd op 22 juli 2019

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041319
pub.
22/07/2019
prom.
30/09/2017
ELI
eli/wet/2017/09/30/2019041319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 SEPTEMBER 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 37, 38 en 46 tot 64 van de wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017, err. van 19 oktober 2017 en 13 december 2017).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^