Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019013411 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking type wet prom. 21/12/2018 pub. 22/07/2019 numac 2019041308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/09/2017 pub. 22/07/2019 numac 2019041319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019013336 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 2726 van 13 mei 2019: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2018: MEDISCHE DIENST apotheker-kolonel van het **** **** bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2019: LANDMACHT kolonel (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019013369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Michel LAMBRECHTS, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang De heer Michel LAMBRECHTS, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 juli 2019, zijn aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019013397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019013398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019013401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Onstlag Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt de heer Wim HERMANS, geboren op 23 augustus 1985, met ingang van 1 december 2018, ontslagen uit zijn functie in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalige taalkader, bij de Fe Bij Koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt mevrouw Astrid FORTUIN, geboren op 1 december 1982,(...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019030581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019030602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de omschrijving van het territoriaal ambtsgebied van bepaalde politiezones ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten binnen het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1. - Chemische agentia van boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot toevoeging van een GDPR-bijlage aan het pensioenreglement (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de verduidelijking van het begrip taakloon in de sector type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest, in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van richtlijn 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en de uitvoering van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 van 29 juni 2018 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203357 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 mei 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 2019, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële v « Wordt het gelijkheidsbeginsel, zoals bepaald door artikel 10 & 11 van de Grondwet, geschonden(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203449 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2019 van 18 juli 2019 Rolnummers : 7178, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187 en 7192. In zake : de vorderingen tot schorsing van de wet van 7 april 2019 « tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Financieringsbesluit, het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041347 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041516 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019041507 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer de RADZITZKY d'OSTROWICK heeft de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 228.327/XIII-8681. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019041508 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw de RADZITZKY d'OSTROWICK heeft de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 228.330/XIII-8682. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019041515 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc CLAEYS, heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring gevor Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203368 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 juni 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 juni 2019, is beroep tot vernieti b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 juni 2019 ter post aangetekende brief(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0414.508.318 CENTRE CULTUREL D'ENGIS Op 08/07/2019 werd het ondernemingsnummer 0414.(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019030732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

document

type document prom. 25/04/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203282 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203461 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Bachelors voor de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectie-nummer : ANG19050 Deze selectie werd afgesloten op 03/05/(...) Er zijn 58 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019030539 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2722 van 13 mei 2019: Landmacht Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2018 benoemd in de graad van **** **** de kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, op 26 september 2018 ****(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019030786 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 11 juli 2019 : Met ingang van 1 juni 2019 - De heer Stijn, EBEN, bij de buitendiensten; - Mevr. Silke, BOGAERTS, bij de buitendiensten. type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019030787 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 11 juli 2019 : Met ingang van 1 juli(...) - Mevr. Louiza, VAN LERBERGHE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019041426 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 verscheen de wet van 12 mei 2019 tot op Overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet heeft het Instituut een raad van bestuur en een Ove(...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019013362 bron federale overheidsdienst justitie Bekendmaking type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019030561 bron federale overheidsdienst justitie Bekendmaking type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten opleiding (niveau B) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19184 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2019. Er zijn 2 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige economisten digitale innovatie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19099 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 Actuarissen (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19252 Solliciteren kan tot 05/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen : Administratief deskundigen dienst Informatiebeheer (m/v/x). - Selectienummer : BNG(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal inspecteur (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG19077 Deze selectie werd afgesloten op 08/07/2019. Er zijn 22 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Aanwervers (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : AFG19094 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2019. Er zijn 13 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203462 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG19149 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 22/07/2019 numac 2019203463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG19167 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig(...)
^