Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 maart 2012
gepubliceerd op 26 april 2012

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000280
pub.
26/04/2012
prom.
15/03/2012
ELI
eli/wet/2012/03/15/2012000280/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 MAART 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****. - **** vertaling


De hiernavolgende tekst is de **** vertaling van de wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de **** (Belgisch **** van 30 maart 2012).

**** vertaling is opgemaakt door de Centrale **** voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 15. **** 2012 - **** **** **** des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** des **** **** 17. **** 2006 **** die externe **** der **** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** der **** **** **** **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** **** **** das **** **** **** **** **** es: **** 1 - **** **** **** 1 - **** **** regelt **** in **** 77 der **** **** ****.

**** 2 - **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** ****. 2 - **** Artikel 39/2 § 1 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** das **** **** 15. September 2006, werden die **** "**** **** in **** 57/6 **** 1 ****. 2 **** ****" **** die **** "**** die in **** 57/6 **** 1 ****. 2 **** 57/6/1 **** ****" ****.

Art. 3 - **** Artikel 39/81 **** 1 **** ****, **** **** das **** **** 15. September 2006 **** **** **** die **** **** 4. **** 2007, 23.**** 2009 **** 29. **** 2010, werden die **** "- 39/76 § 3 **** 1" **** die **** "- 39/76 § 3 **** 1 **** **** der **** in **** **** die in den **** 57/6 **** 1 ****. 2 **** 57/6/1 **** ****, die **** **** 39/76 § 3 **** 2 behandelt werden" ****.

**** 3 - **** des **** **** 17. **** 2006 **** die externe **** der **** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** der **** **** **** Art. 4 - In **** **** des **** **** 17. **** 2006 **** die externe **** der **** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** der **** **** **** **** ein **** ****, das den **** 20/1 ****, **** **** **** ****: "**** **** - **** **** **** **** ein **** **** **** **** **** **** ****, der in die **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** **** der **** **** ****. 20/1 - **** ****, **** den ein **** **** ****, ein **** **** **** **** **** **** **** das **** **** **** **** **** der **** **** **** ****, **** **** zwei **** **** **** des **** **** **** der ****(****), **** der/**** er **** worden ****, **** **** **** **** **** **** **** werden, der in die **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** **** dort **** **** **** werden. **** Minister **** sein **** **** die **** **** **** ****." Art. 5 - Artikel 60 **** ****, **** **** das **** **** 27. **** 2006, **** **** **** **** **** **** **** ****: "**** **** 1 **** 2 **** nicht **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** den ein **** **** ****, ein **** **** **** **** **** **** **** das **** **** **** **** **** der **** **** **** ****. **** **** **** **** das **** **** **** der **** **** **** der **** **** **** ****, der in die **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** ****,****, **** dies **** **** ****, **** die **** **** geworden ****." **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** **** **** **** das **** **** **** ****.

**** **** ****, den 15. **** 2012 **** **** **** wegen: **** **** **** **** des **** **** ****. **** **** **** der **** **** ****. **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** ****: **** **** der **** **** ****. ****

^