Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 april 2013
gepubliceerd op 21 mei 2013

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009198
pub.
21/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/wet/2013/04/14/2013009198/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan : ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

**** ****, **** ****, geboren te **** (**** (****.)) op 18 oktober 1978.

**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 14 april 2013.

**** **** **** : De Minister van Justitie, Mevr. ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. ****. ****

^